Sykdom i utlandet

Alt ettersom hvor man reiser, øker som regel risikoen for sykdom og skader i utlandet. Samtidig viser undersøkelser at alt for mange nordmenn legger ut på reise uten nødvendig forsikring, og uten å forberede seg medisinsk.

Mange tusen på sykehus hvert år

Sykdom utlandSer vi på statistikken fra Folkehelseinstituttet og forsikringsselskapene, blir rundt 4-5000 nordmenn innlagt på sykehus i utlandet hvert eneste år. I tillegg kommer det enda flere som trenger legehjelp, men der det ikke blir nødvendig med innleggelse på sykehus. Totalt antas det at så mange som 100 000 norske statsborgere opplever sykdom i utlandet per år.

De fleste sykdommer og skader skyldes diaré og luftveisinfeksjoner, men det er også et høyt antall som blir innlagt som følge av ulykker, hjerteproblemer, ære- og halsbetennelser samt kraftig solbrenthet.

Enkelte land har større risiko

Spania topper listen over antallet nordmenn som får legebehandling i utlandet, rett og slett fordi landet også er mest populært som destinasjon. Frankrike er på samme måte også høyt oppe på lista, mens de alvorligste skadene og sykdommene forekommer i mer sydlige strøk, og spesielt i Thailand. Områder der luftfuktigheten og temperaturen er gjennomgående høy, er også de områdene der bakterier og andre mikroorganismer trives best. Derfor er det langt større risiko for de fleste typer sykdom i disse områdene. Samtidig er ofte behandlingstilbudene mindre egnet, alt ettersom hvor man befinner seg.

Vaksinering viktig

Det blir stadig viktigere å passe på at man har adekvat vaksinering før man legger ut på reise. Innenfor EU/EØS-området er man normalt godt dekket om man har fulgt det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. Likevel er det mange som synder også her, og mangler påfyllingsvaksine mot spesielt stivkrampe, pertussis (kikhoste) og poliomyelitt. Disse infeksjonssykdommene har høyere hyppighet lengre sør i Europa.

Reiser man til mer eksotiske strøk, kommer det en rekke andre vaksiner man må ta i tillegg. Vaksiner er heller ikke eneste form for profylakse man må tenke på, men også beskyttelse mot malaria i de landene og områdene der dette er aktuelt. Opplysninger om hvilke vaksiner (og eventuelt annen profylakse) man trenger for de spesifikke landene, finner man på Folkehelseinstituttets hjemmeside. Fastlegene vil også kunne svare på spørsmål, samt foreta nødvendig vaksinering og utskriving av resepter.

Ha tilstrekkelig reiseforsikring

For ferier og reiser innen EU og EØS, er man strengt tatt dekket gjennom medlemskap i Folketrygden, så lenge man har med seg Helsetrygdkortet. Det vil si man har rett til lik behandling som innbyggerne i det aktuelle landet man besøker. Likevel anbefales det at man har egen reiseforsikring, også for reiser innen dette området. Årsaken er at behandlingen man har krav på vil variere fra land til land. Kostnadene vil også spille en rolle, da enkelte land har langt høyere egenandeler enn det vi er vant til hjemmefra.

For reiser utenom EU og EØS-området blir reiseforsikring ekstra viktig. Her syndes det ofte, og mange løper en betydelig økonomisk og helsemessig risiko ved å reise uforsikret. Det kan føre til alvorlige problemer dersom man trenger medisinsk behandling, og dernest få svært store konsekvenser rent økonomisk. Skrekkeksemplene på nordmenn som ender som gjeldsslaver fordi de ikke hadde forsikringen i orden, er mange.